top of page

Maturitní zkouška

Závazné informace o maturitní zkoušce jsou na serveru maturita.cermat.cz.
Doporučujeme se na zmíněných stránkách zaměřit zejména na katalog požadavků Českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka.


Přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky byly v řádném termínu odevzdány. Přihlášku bylo možné vyplnit a poslat poštou, nebo vyplnit přímo ve škole. Potvrzení o přijetí přihlášky bylo předáno formou e-mailu a fyzickou kontrolou ZŘŠ. 
 

Společná část maturitní zkoušky začne didaktickými testy ve čtvrtek 2. května 2024

Tzv. svaťák připadne na týden od 13. do 17. května 2024 

Oznámení školy

Den otevřených dveří pro přijímací řízení v roce 2024 probíhá formou individuálních návštěv. 

Jsme malá škola spíše rodinného typu, a proto jsme pro tento školní rok zvolili vyloženě individuální přístup, kdy si zájemce o prohlídku školy může telefonicky nebo emailem sjednat čas návštěvy, který mu vyhovuje. 

Na 1. 2. 2024 je vyhlášeno řditelské volno.

Organizace školního roku

22. 1. 2024 (pondělí)

Uzavření klasifikace za I. pololetí šk. roku 2023/2024

24. 1. (středa)

Pololetní pedagogická a klasifikační porada

31. 1.  (středa)

Předávání vysvědčení za I. pololetí šk. r. 2023/2024

 

2. 2. 2024 (pátek)

Pololetní prázdniny

5. 2. (pondělí)

11. 2. 2024 (neděle) Jarní prázdniny

 

28. 3. 2024 (čtvrtek)

1. 4. 2024 (pondělí) Velikonoční prázdniny

12. a 15. 4.

Společná část přijímacího řízení na SŠ

 

18. 4. (čtvrtek)

Třetí pedagogická a klasifikační porada

Třídní schůzky 1. - 4. ročník od 15:30

19. 4. (pátek)

Uzavření klasifikace pro žáky 4. ročníků

Školní kolo přijímacího řízení​

22. 4.

Školní kolo přijímacího řízení

23. 4.

Školní kolo přijímacího řízení

​30. 4. (úterý)

Předávání vysvědčení žákům 4. ročníků

3.A návštěva Tyflocentra Ostrava

1. 5. 2024 (středa)

Státní svátek (Svátek práce)

 

2.5. – 17.5.

Odborná pedagogická praxe 1.A + 3.A

2.5. (čtvrtek)

Maturitní Didaktický test z ČJ 4.A

3.5. (pátek)

Maturitní didaktický test z matematiky

Maturitní didaktický test z anglického jazyka

8. 5.  (středa)

Státní svátek (Den vítězství)

20.5. – 31.5.

Odborná pedagogická praxe 2. A

 

17. 6. 2024 (pondělí)

Uzavření klasifikace 1., 2., 3. ročníku za II. pololetí šk.r. 2023/2024

28. 6.  (pátek)

Předávání vysvědčení za II. pololetí šk. r. 2023/2024

29. 6. (sobota) – 1. 9. (neděle)

Hlavní prázdniny

 

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024

Suplování

29. ledna 2024 turnaj v badmintonu 5. až 7 vyučovací hodina.

Platí pro 1., 2., 3. a 4. ročník. 

Na 1. února je vyhlášeno ředitelské volno.

Opravné zkoušky

V tento moment nejsou žádné termíny stanoveny

bottom of page