top of page
Šťastné děvče

Střední odborná škola managamentu a práva

Pobočka Karviná

učitel

Vyučující

Na naší škole věříme, že klíčem k úspěchu je kvalitní pedagogický tým. Naši učitelé jsou základním pilířem našeho vzdělávacího systému. Jsou to oni, kdo inspirují naše studenty k učení, podporují jejich růst a rozvoj a předávají jim nezbytné znalosti a dovednosti. Učitelé jsou těmi, kdo vytvářejí prostředí, které podporuje kreativitu, zvídavost a touhu po poznání. Jsou to oni, kdo formují budoucí generace.

Mgr. Beáta Lichorobiecová, vyučuje pedagogiku a psychologiiVýchovná poradkyně. Zodpovídá za pedagogickou a odbornou praxi. Absolventka PF UP Olomouc.
Mgr. Vendula Fukalová, vyučuje anglický jazyk. 
PhDr. Mgr. Ing. Alice Szmeková, vyučuje český jazyk a TV.  Absolventka VŠ Manažerské, Warszava, VŠ  ZSP, Bratislava, VŠ ekonomická, Praha. Instruktorka zdravotní TV a zdravotník.
Ing. Lenka Tyšerová, vyučuje matematiku.  Absolventka OPF Slezké univerzity, Oprava.
Miriam Dýrrová, diplomovaná umělkyněvyučuje hru na hudební nástroje.  Absolventka Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Pedagog na ZUŠ Karviná
Mgr. Marian Pawlas, vyučuje hudbě.  Absolvent PF UP Olomouc. Zakládající člen kapely Allskapone's.
Mgr. Paula Prachařová, vyučuje výtvarné výchově.  

Vyučované předměty

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Občanská nauka

Pedagogika

Psychologie

Hudební výchova s metodikou

Výtvarná výchova s metodikou

Tělesná výchova s metodikou

Hra na hudební nástroj

Osobnostní a dramatická výchova

Informační a komunikační technologie

Dějepis

Ekonomika

Biologie

Fyzika

Chemie

Pedagogická praxe

Odborná praxe

Celkem se vyučuje 32 hodin týdně od prvního do čtvrtého ročníku. 

bottom of page